top of page
Cleaning the Counter

Waarom betaal je een wezijnsbijdrage?

Sinds 2014 is er geen verhoging van de dienstenchequeprijs en kan je die na aftrek van belastingen aankopen voor 7.20 € / cheque of anders gezegd, 7.20 euro / uur.

Binnen het huidige financieringsmodel van de sector zijn de kosten sterk gestegen in verhouding tot het subsidiebedrag waardoor wij als onderneming genoodzaakt zijn een welzjjnsbijdrage te vragen.. Deze welzijnsbijdrage is wettelijk. U kunt dit vinden op de website van Vlaanderen.be

2020 is voor ons een kanteljaar gebleken, niet enkel omwille van corona. De kosten werden groter dan de opbrengsten.

Wat doen wij met de welzijnsbijdrage

Stijgende kost in administratie

De bijdrage helpt om de administratieve lasten te verminderen. Door de steeds strengere wetgeving is de administratie sterk toegenomen wat extra kosten en tijd met zich meebrengen.

Stijgende transportkosten.

De stijging in brandstofkost, reiskosten, investering in duurzame transport leidt tot hogere transportkosten.

De welzijnsbijdrage helpt de stijgende kosten in transport te verminderen.

Goede verloning

Wij willen het fysiek werk van onze comforthulpen naar waarde schatten door een correct loon uit te betalen dankzij deze welzijnsbijdrage kunnen we de netto koopkracht van onze comforthulpen verbeteren

Papier
Scrubbing

Waarom een forfaitaire bijdrage?

In tegenstelling tot de andere dienstenchequebedrijven die een bijkomende kost per dienstencheque aanrekenen, heeft Comfort Dienstencheques er voor gekozen om een forfait bedrag van 10 euro per maand aan te rekenen.

Uiteindelijk is dit voor U als klant de goedkoopste oplossing. Temeer omdat wij berekend hebben dat dit het bedrag is dat nodig om het tekort in de kosten te dekken. Dit is geen verdienmodel door U als klant nog meer te laten betalen. Dit bedrag gaat integraal naar de doelstellingen hierboven vermeld.

Als sociaal geëngageerde organisatie blijven we graag trouw aan onze opdracht. De inkomsten uit de welzijnsbijdrage zijn niet bestemd om onze aandeelhouders een winstuitkering uit te betalen, maar worden gebruikt om duurzaam en kwaliteitsvol onze werking verder te zetten.

Transport

Welk is het bedrag van de welzijnsbijdrage?

Het forfaitbedrag dat u op dit moment betaalt , bedraagt 10 euro per maand en wordt steeds afgerekend voor de 3 komende maanden.

 

Deze forfait is vastgesteld en onafhankelijk of er al dan niet diensten gepresteerd worden.

Dit voor een totaal bedrag per kwartaal van 30 euro

 

Voor nieuwe klanten betekent dit dat zij in het kwartaal waarin zij klant worden geen bijkomende kosten dienen te betalen. Pas vanaf het daarop volgend kwartaal wordt de welzijnsbijdrage aangerekend.

Voor klanten die de samenwerking wensen te verbreken betalen zij tot einde kwartaal waarbinnen ze stopzetten.

Op dienstencheques die aangewend worden om te strijken, dient GEEN bijdrage betaald te worden. Strijkklanten dienen dan ook geen bijdrage te betalen.

 

Voor klanten waar de Comforthulp poetst en strijkt, wordt de welzijnsbijdrage wel aangerekend.

Het bedrag is nu vastgelegd voor het minimum van 10 euro/maand en kan herzien worden als de operationele kosten van het bedrijf blijven stijgen.

 

Het is essentieel voor Comfort dienstencheques om een gezonde bedrijfsvoering te behouden om zo de hoogste kwaliteit en service voor onze klanten te handhaven.

Cleaning Sink
Spread the word
bottom of page